Foreningen art2change arbejder for at fremme kreativitet og at bruge kunst som et middel til forandring.

Foreningen art2change arbejder for at give socialt og økonomisk udsatte mennesker mulighed for at bruge kunst og kreativitet, som redskab til forbedring af egen situation og til udvikling af ligeværdige samfund.

Målet er at mennesker gennem kreative og skabende aktiviteter, udvikler evner og selvtillid, der kan omsættes til forbedret livssituation og til aktiv deltagelse i det omgivende samfunds udvikling og demokratiske processer.

Art
2change arbejder i dag i Danmark og i Afrika, og giver særlig opmærksomhed til børn og unge, i valget af aktiviteter og projekter der støttes.

Art
2change’s arbejde finansieres af støtte fra private fonde og medlemsbidrag, hvor al støtte går direkte til arbejdet med målgruppen.

”Hvis du kunne sige det med ord, var der ingen grund til at male”
Edvard Hopper (1882-1967)