art2change
Forandring gennem kunst
Hvis du er interessert i at få en nyhedsmail om art2change`s aktuelle aktiviteter klik her.
 
© 2015 Sabine Majus
art2change         telefon: 20927299       mail: hanscpkjaer@gmail.com
 
Plastposer var en øjenåbner
Vellykket udstilling med stor medie bevågenhed på Museum of Science and Technology i Accra, Ghana

90.000 indsamlede brugte drikkevandsposer omdannet til en gigantisk kunst-installation samt kunstværker skabt ud fra temaet “Vand” var Art2Changes bidrag til større fokus på den globale plastik-forurening, som ikke mindst i Afrika er meget tydelig og deprimerende:


Drikkevandsposer ligger smidt overalt. Både i storbyen Accra, hvor der ellers er et fungerende affaldssystem, som sørger for at genanvende de store mængde plast samt i landsbyerne, hvor “skraldemændene” er geder, grise eller husmoderens lille bål.

Elever fra Primary og Secondary Schools i landsbyerne, Nnudu, Anyanso og Mpagadan, deltog i indsamlingen, der til dels var finansieret af private bidrag fra sydfynboer, der havde købt Art2Changes Indsamlingsbeviser (100 kroner for 1.000 indsamlede vandposer). Foruden at indsamle brugte poser, dekorerede eleverne tillige affaldsspande, som under den dansk-ghanesiske kunstfestival i Accra kom med på kunstudstillingen  på Museum of Science and Technology som et farvestrålende og livsbekræftende indslag: Keep Nnudu/Anyanso/Mpagadan Clean...

En privat sponsor, Dan Svenningsen, har med sit bidrag gjort det muligt at opretholde indsamlingen gennem et år, mens støtte fra CISUs pulje til Små Indsatser betød, at værket “Plastic/Water” samt værker af de tre langelandske kunstnere, Hans Kjær, Henriette Lorentz og Vivian Rose, blev udstillet på Museum of Science and Technology i Accra og dér fik den fornødne opmærksomhed gennem både ghanesiske og danske medier, trykte medier, radio og fjernsyn.

På museet var det ganske tydeligt, at kunstinstallationens tusindvis af beskidte plastikposer gjorde indtryk på både børn, unge og voksne. Samtidig gav kunsten anledning til en snak om, hvordan den enkelte kan være med til at rydde op. I Accra står skraldespandene klar til at tage imod poserne. På landet er det op til landsbyboerne at sørge for at samle poserne eller at genbruge dem. Bl.a. bliver der syet taske og muleposer samt flettet madrasser af poserne.

For de fire Art2Change-deltagere var turen til Accra en ubetinget succes. Ganske vist var det et beskidt arbejde at samle de tusinder af poser i lange kæder, som Hans Kjær dernæst havde det kunstneriske ansvar for. Men installationen og de langelandske kunstneres værker var udstillingens flagskib, der gav flere kontakter Art2Change og det ghanesiske kunstliv imellem, præcis som det også var intentionen ved at deltage i denne, den dansk-ghanesiske kunstfestival.

På kunstfestivalens konference talte Iben Friis Jensen om det historiske forhold mellem Danmark og Ghana og gav desuden et rids af dansk kunsthistorie op gennem tiden. Hovedvægten i foredraget var dog lagt på kvinder og kunst og den efterfølgende diskussion tydeliggjorde, at ghanesiske kvindelige kunstnere i højere grad end de danske stadig slås med at få anerkendelse - både i kunstkredse og derhjemme, hvor mændene fortsat forlanger, at kvinderne er husmødre.

Mens arbejdet var i gang med at gøre udstillingen klar i Accra og mens Art2Change efterfølgende holdt workshops i museumsbygningen, hvor temaet for de unge High School-elever var “ Min fremtid om 50 år”, var der også andre danskere i Ghana. Således havde Pil Würtz sin egen guldsmede-workshop i Nnudu, mens Søren Tofte Jensen assisterede og varetog Art2Changes interesser.

Efter Accra-besøget drog også Hans Kjær og Vivian Rose videre for at holde workshops i Art2Change-regi i henholdsvis Nnudu og Anyanso.