art2change
Forandring gennem kunst

Foreningen art
2change arbejder for at give socialt og økonomisk udsatte mennesker mulighed for at bruge kunst og kreativitet, som redskab til forbedring af egen situation og til udvikling af ligeværdige samfund.

Målet er at mennesker gennem  kreative og skabende aktiviteter, udvikler evner og selvtillid, der kan omsættes til forbedret livssituation og til aktiv deltagelse i det omgivende samfunds udvikling og demokratiske processer.

art
2change arbejder i dag i Danmark og i Afrika, og giver særlig opmærksomhed til børn og unge, i valget af aktiviteter og projekter der støttes.

art
2change’s arbejde finansieres af støtte fra private fonde og medlemsbidrag, hvor al støtte går direkte til arbejdet med målgruppen.

”Hvis du kunne sige det med ord, var der ingen grund til at male”
Edvard Hopper (1882-1967)

 

 

Foreningen art2change arbejder for at fremme kreativitet og at bruge kunst som et middel til forandring.
ART2CHANGE I GHANA

Det Vestafrikanske land Ghana er fattigt i den forstand, at mange ikke har den nødvendige adgang til uddannelse, sundhed og arbejde for at have et godt liv. Fattigdomsproblemet er kompleks, men sikkert er det, at løsninger skal findes gennem kreativitet og ved opfindsomhed.

art
2change har i Ghana valgt at støtte kunst og kreativitet på græsrodsniveau, hvor fattige børn og voksne gennem dette styrkes til at kunne skabe forandring i eget liv og til at påvirke udvikling i samfundet.

Konkret har vi støttet og medvirket til opbyggelsen af et kunsthus i landsbyen Nnudu, hvor landsbyboerne gennem forskellige aktiviteter har mulighed for at skabe egen kunst og blive udfordret til at tænke innovativt.

Kunsthuset i Nnudu ejes og drives nu kollektivt af landsbyen, og art
2change støtter med forskellige aktiviteter og gæstekunstnere fra Danmark.

”Al kunst er oprør mod menneskets skæbne”
André Malraux (1901-1976)
ART2CHANGE I DANMARK
Lokal har art
2change arrangeret forskellige aktiviteter og udstillinger med deltagelse af børn i alle aldre. Blandt andet en stor udstilling med børnekunst på Skovsgaard Gods, hvor alle Langelandske børn var inviteret til at deltage.
art
2change har afholdt workshop for Langelandske billedkunstlærer og i samarbejde med frivilligcenter Langeland fremstillet plakater til foreninger.
Medlemmer af art
2change arbejder frivilligt med asylansøgere fra Asylcenter Holmegaard på Langland. Disse mennesker, der befinder sig i en udsat og skrøbelig livssituation, tilbydes muligheden for at finde frirum, glæde og mening gennem kreative projekter.
BLIV MEDLEM
Som medlem er du med til at støtte vores arbejde for at mennesker gennem kunst og kreativitet,  får muligheden for bedre liv og bedre samfund, så meld dig ind eller giv et bidrag.
Dit medlemskontingent og bidrag går næsten  udelukkende til aktiviteter, kun en mindre andel anvendes til administration. Alle aktiviteter udføres af frivillige, der bruges ikke penge til lønninger. 
Alle rejseaktiviteter finanseres selv af de deltagende.
VORES VÆRDIER
v Fri kunst
v Kreativitet
v Plads til forskellighed
v Social ligeværd og retfærdighed

KUNST, KREATIVITET OG FORANDRING

art2change forstår kunst som noget vi skaber, noget der udfordrer, påvirker og rører kunstneren og den der ser eller oplever kunsten. Kunst er også en kreativ proces der former kunstneren og  verden omkring kunstneren.

Kunst er maleriet, fotografiet, graffitien, symfonien, skulpturen, collagen, tegningen og meget mere, fælles er at kunstneren bag fortæller noget og at modtageren lytter, ser og oplever på ny.

Kan kunst forandre? Ja det tror vi at den kan. Vi tror at kunst forandrer både kunstneren, og den der oplever det skabte. At skabe og opleve kunst er en lærings- og erkendelsesproces, hvor følelser, drømme, ideer og principper udstilles og udforskes således at forandring i og mellem mennesker finder sted.

art2change                telefon: 20927299         e-mail: hanscpkjaer@gmail.com
© 2015 Sabine Majus